bekijk de site in het Nederlandsview site in English

e x p e r t s     i n     t a a l     e n     c o m m u n i c a t i e

Actueel
Contact
TechText B.V.
Weteringschans 110
1017 XS Amsterdam

Tel  020 531 0401
Mob 0653 257 846

info@techtext.nl

Artikel

Er kan zoveel mis zijn met uw teksten

DocumentatieBeoordelingsIndex objectieve graadmeter

Hoe reageert u als een installatiehandleiding van een apparaat niet alle uit te voeren handelingen bevat? Zo reageren uw klanten ook op een handleiding met omissies, uitgegeven door úw organisatie. 


Hoe reageert u op een brief waarin een prijsstijging van 120% wordt aangekondigd en die begint met 'In deze brief heb ik de eer u persoonlijk te informeren ...'? Zo reageren uw klanten ook op een brief met versluierende teksten, verstuurd door úw organisatie.


Hoe reageert u op een offerte die niet ingaat op de probleemstelling die u had geformuleerd? Zo reageren uw klanten ook op een offerte die geen oplossing biedt, uitgebracht door úw organisatie. U blijkt vaak niet precies te kunnen aangeven waar het probleem met een tekst in zit. Dit is niet zo verwonderlijk wanneer u bedenkt dat vele factoren de boodschap van een tekst beïnvloeden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

- Is alles vermeld? Is er geen overbodige informatie? 

- Is het taalgebruik begrijpelijk? 

- Zijn er duidelijke verwijzingen en een goed trefwoordenregister? Wanneer we deze factoren verder ontleden, krijgen we een bruikbare verzameling criteria om teksten te beoordelen. Nu is het niet zo dat elke factor even zwaar weegt en per tekstsoort kan het gewicht van een factor verschillen. Taalgebruik dat duidelijk is op papier, kan problemen geven op een beeldscherm. Bij een offerte is een trefwoordenregister overdreven. DocumentatieBeoordelingsIndex van TechText 

In de door TechText ontwikkelde DocumentatieBeoordelingsIndex (DBI) hebben wij een groot aantal beoordelingscriteria bijeengebracht, voorzien van een weging. Hiermee bouwen wij voort op andere gangbare methoden. De DBI is geschikt voor de belangrijkste zakelijke tekstsoorten. Wanneer TechText uw tekst aan de hand van de DBI heeft beoordeeld, kunt u concrete stappen ondernemen om de tekst een hogere kwaliteit te geven. De analyse met de DBI heeft al aangegeven waarop de inspanningen zich moeten concentreren. U kunt zelfs nog besluiten sommige factoren voorlopig niet aan te pakken. Ook hierbij kan de expertise van TechText zeer nuttig zijn. Geïnteresseerd? Neem dan even contact met ons op.