bekijk de site in het Nederlandsview site in English

e x p e r t s     i n     t a a l     e n     c o m m u n i c a t i e

Portfolio
Contact
TechText B.V.
Weteringschans 110
1017 XS Amsterdam

Tel  020 531 0401
Mob 0653 257 846

info@techtext.nl

Klantcase KPN

Klantcase KPN


KPN organiseert inmiddels al zes jaar voor business partners de KPN Channel Awards. Business partners van KPN kunnen voor dat evenement nominaties indienen van succesvol verlopen opdrachten bij klanten. Vanaf het prille begin is TechText betrokken bij het herschrijven van de informatie van de business partners tot heldere en goed leesbare teksten. Op basis van deze teksten komt de jury van de Channel Awards tot een afgewogen oordeel. Daarnaast bewerkt TechText de teksten van de genomineerden tot aansprekende teksten op de speciaal ingerichte website www.kpnchannelawards.nl, alwaar business partners hun voorkeursstem kunnen uitbrengen. En tot slot is TechText verantwoordelijk voor het opstellen van de juryrapporten van de uiteindelijke winnaars. En dat alles tot volle tevredenheid van KPN die zeer te spreken is over onze kwaliteit en flexibiliteit!

 

kpn
Martine Schoone is binnen KPN vanuit de Business Partner Organisatie verantwoordelijk voor de jaarlijkse, inmiddels zes keer georganiseerde KPN Channel Awards. Business partners van KPN kunnen voor dat evenement nominaties indienen van succesvol verlopen opdrachten bij klanten in een viertal categorieën: Marketing Award, Innovation Award, Customer Value Award en Business Award.
 

Tijdrovende klus

Martine vertelt: "Dit evenement is bedoeld om onze waardering uit te spreken over de inspanningen van onze business partners. De animo om deel te nemen is dan ook groot met vaak tussen de 50 en 80 ingediende casebeschrijvingen. En dat betekent dat er sprake is van een omvangrijke en tijdrovende klus. Daarom hebben we vanaf het eerste begin TechText gevraagd een belangrijk deel van de werkzaamheden voor hun rekening te nemen. De gang van zaken daarbij is als volgt: TechText stelt voor elke Award een vragenlijst op die door de business partner wordt ingevuld. Aan de hand van ingevulde formulieren stelt TechText per nominatie een casebeschrijving op. Al die casebeschrijvingen worden door onze jury beoordeeld om te komen tot een shortlist van uiteindelijk vier uitverkorenen voor de verschillende categorieën. Vervolgens maakt TechText de bijbehorende casebeschrijvingen gereed voor publicatie op onze speciale website www.kpn.channelawards.nl. Daar kunnen de business partners per Award hun stem uitbrengen op de kandidaat van hun keuze. Uiteindelijk komen daar dan vier winnaars uit. In overleg met de jury stelt TechText tot slot de juryrapporten op die worden voorgelezen tijdens de feestelijke uitreiking van de Awards."
 

Goede kwaliteit en flexibele dienstverlening

Martine is bijzonder te spreken over de werkzaamheden van TechText: "Om onze jury tot een afgewogen en eerlijk oordeel te laten komen, is het van groot belang dat de casebeschrijvingen homogeen zijn qua inhoud en focus. Alleen dan kan er sprake zijn van een eerlijke vergelijking tussen de verschillende inzendingen. TechText slaagt er elk jaar weer in die homogeniteit te realiseren, ondanks het vaak zeer uiteenlopende karakter van de ingevulde vragenformulieren. Daarbij zijn de uiteindelijke teksten altijd van een goede kwaliteit, iets wat zeker belangrijk is voor de nominaties die uiteindelijk op de website terechtkomen. Een ander positief punt vind ik de prettige en uiterst flexibele samenwerking met TechText. Voor de laatste Awards was er sprake van een forse deadline, helemaal aan het einde van het jaar. Ondanks deze tijdsdruk en voorgenomen vakanties, zijn we er samen in geslaagd alle ingevulde formulieren te verwerken en het hele proces goed te managen. Daardoor kon de jury op tijd aan de slag. Al met al ben ik zeer tevreden over de dienstverlening van TechText en ben ook zeker van plan hun hulp weer in te schakelen voor de volgende KPN Channel Awards!"