bekijk de site in het Nederlandsview site in English

e x p e r t s     i n     t a a l     e n     c o m m u n i c a t i e

Portfolio
Contact
TechText B.V.
Weteringschans 110
1017 XS Amsterdam

Tel (020) 531 04 01
Fax (020) 531 04 09

info@techtext.nl

Klantcase opleiden

Klantcase opleiden

RWS


Binnen Rijkswaterstaat (RWS) werkt de dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) door de inzet van kennis en expertise aan een vlot, veilig en duurzaam verkeer over weg en water. Daartoe staat de dienst een breed scala aan verkeersmanagementsystemen ter beschikking. Een van de belangrijke systemen voor de Nederlandse vaarwegen is het Informatie- en Volgsysteem Scheepvaart (IVS90). In nauwe samenwerking met DVS heeft TechText de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen en verzorgen van een compleet nieuw opleidingsprogramma voor dit systeem, met klassikale trainingen en een e-learningomgeving als belangrijkste componenten. Het resultaat: een landelijke, uniforme opleiding die bestaande en nieuwe gebruikers alle noodzakelijke kennis en vaardigheden aanleert om optimaal gebruik te maken van IVS90.

Lees de volledige klantcase RWS

RWS